Otomatik Pano İçi Söndürme Sistemleri

VIP FIRE

Otomatik Pano İçi Söndürme Sistemleri

Pano içi yangın söndürme sistemleri dünyada ön mühendisliği yapılmış düşük basınçlı sistemler olarak tanınır. Yang1n riski yüksek kıymetli ve sudan zarar görecek ekipmanların korunmasında kullanılan bu sistemin ön tasarımı yap1lmış olduğu için diğer gazlı söndürme sistemleri gibi uygulamaya özel hidrolik hesap, gaz dolumu, nozul diyaframı gerektirmez. Sadece konulacak hac1m bilgisi ve minimum tasarım konsantrasyonuna göre gerekli gaz miktarı bulunur ve standart listelerdeki türlerden uygun olanı projede seçilir.

Hfc 125, hfc 236 ea, hfc 23 ve fm 200 gazlarının kullanıldığı pano içi gazlı söndürme sisteminde, minimum zararla yang1n riskini bertaraf etmek amaçlanır. Yerleştirilmesi uzmanlarımızca yap1lan bu sistemler pano içindeki kıymetli sisteminizi koruma görevini de üstlenmiş olur. En minik bir alevlenmede zarar görebilecek azca bir bölüm bile panonun devre dışı kalmasına neden olur. Bu yüzden pano içi söndürme çalışmalarının profesyonel firmalarca yapılması çok önemlidir. özellikle bilgisayar parçaları, güvenlik sistemleri ve elektrik makine ekipmanlan alanında faaliyet gösteren şirketlerin olmazsa olmaz desteklerinden biri olan pano içi gazlı söndürme sistemleri, tutuşmanın başladığı anda h1zlı algılama vas1tasıyla yang1n1n ilerlemesini durdurur.